Dersom du skal ha selskap for opptil 25 personer har borettslaget et nyoppusset selskapslokale i Ortuflaten 18

UTLEIE LOKALET ER STENGT TIL REHABELITERING ER FERDIG !

Lokalet har nyoppusset kjøkken, og bord og stoler til 25 gjester.

 

   Pris og betaling
Pris for leie: 500,- pr. dag
Depositum: 1.000,-

Betaling av depositum og leie skjer på borettslagets kontor i forbindelse med kontraktskriving. Depositum tilbakebetales etter at utleielokalet er kontrollert og funnet fri for mangler/skader. 

Leietid
Leietaker har adgang til utleielokalet fra kl 12:00 på utleiedagen. Arrangementet skal avsluttes innen kl 22.00 alle dager, og forlates senest kl 22.30. Dersom leietaker har behov for mer tid til forarbeid (matlaging, pyning) eller etterarbeid (vasking) og leietaker må ha lokalet en ekstra dag, vil dette medføre leietid for en ekstra dag for ytterligere 24 timer (kr 500,-). 

Avbestilling
Avbestilling må skje snarest, og senest 3 dager før leiedato. Oppfylles vilkårene for avbestilling vil leiesum og depositum tilbakebetales.

Leiekontrakt
For å leie lokalene kreves det at det inngås en leiekontrakt, og den fylles ut på borettslagets kontor i god tid før utleiedagen.

Nøkler
Nøkler skal utleveres etter avtale. Dersom ingenting er avtalt kan nøkkelen hentes onsdagen før utleiedag. Nøklene skal også leveres etter avtale, enten i borettslagets postkasse eller ved tilbakebetaling av depositum.

Utvask
Lokalet skal forlates rent og rydding, dvs. søppel og tomgods skal fjernes, rengjøring av toalett, kjøkken og bord.  Vaskeliste ligger i lokalet sammen med utstyr til vasking står. Oppvaskemaskin skal tømmes etter bruk.

Parkering
Det følger ingen parkeringsplass til utleielokalet, og gjeldende regler for parkering i borettslaget må følges. Gjester benytter seg av gjesteparkering.