Rehabilitering av Lyshovden borettslag

Vedtak i generalforsamling 13.september 2022

Den 13. september i år vedtok generalforsamlingen å kontrahere Arna og Åsane Rørleggerservice AS til jobben med å rehabilitere sanitæranlegg og varmeanlegg i hele borettslaget. Dette innebærer å rive og bygge opp alle badene i borettslaget, og er en stor jobb.

Rehabiliteringen vil pågå fra januar 2023 til sommeren 2024.

Den vedtatte økonomiske rammen for prosjektet er kr 258 500 000,-. Denne summen lånefinansieres og fordeles etter fordelingsnøkkelen i borettslaget.

Hilleren Prosjektering AS får kontrakten med prosjektadministrasjon.