Kontaktinformasjon 

For alle skriftlige henvendelser, vennligst send epost til:

MEGLERE: Alle styregodkjenninger skal også sendes til kontor@lyshovden.no i god tid før overtagelses dato. Dere MÅ bruke styregodkjenningene som dere finner hos BOB. Sender dere gamle uten telefon nr til ny andel blir disse sendt i retur

Kontakt telefoner 

Sekretær : 458 76 646

kontor@lyshovden.no

Driftsleder : 489 94 187

driftsleder@lyshovden.no

Vaktmester assistent: 911 51 967

vaktmester@lyshovden.no

All kommunikasjon må foregå på e-post eller telefon. SMS og messenger blir ikke besvart. 

 

Åpningstider

Kontoret er bemannet av sekretær Lisbeth Simmenes til følgende tider:
Mandag: 0800-1500
Tirsdag: 0800-1500
Onsdag: 0800-1500
Torsdag: Etter avtale
Fredag: Stengt

 

Parkering
Se egen side om parkeringsinformasjon. Link

Kontakte styret
Styret i Lyshovden Borettslag velges inn av generalforsamlingen. Deres oppgave er å drifte borettslaget. Ved hastesaker som lekkasjer, branntilløp, mistanke om dødsfall og andre tilsvarende saker som haster, kontakt styreleder 

Vaktmestertjenesten
Vaktmester tjenesten består av 2 fulltidsansatte. Driftsleder Lasse Bergjord og vaktmesterassistent Rune Myklebust. Direkte nr til disse er 489 94 187 & 911 51 967
Blant vaktmestertjenestens arbeidsoppgaver er ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver, samt å holde overoppsyn med plenklipping, beskjæring, brøyting, vaskemaskiner, og resten av maskinparken til borettslaget. Vaktmestertjenesten har ikke anledning til å utføre vedlikehold inne i leilighetene. Unntaket er det vedlikehold som borettslagets ansvar. For informasjon om hva som er andelseiers ansvar, og hva som er borettslagets ansvar se eget skjema. 

Vaktmester er tilgjengelig mandag – fredag kl 07.00 – 15.00, og kan nåes via telefon i åpningstiden. E-post til vaktmester er:  vaktmester@lyshovden.no   driftsleder@lyshovden.no 

Bestilling av ekstra nøkkel koordineres av vaktmester.

Har du låst deg ute? I vaktmesters arbeidstid (kl.07:00 – 15:00) kan vaktmester kontaktes for innlåsing. Dette forutsetter imidlertid at vaktmester har kapasitet til dette. Utenom dette skal beboer ringe G4S sin nøkkelservice (tlf. 95194092). Det påløper et gebyr på kr 1.500 når betaling foregår på stedet. For faktura 1700.-- for innlåsing. Styret har ikke nøkkel til leilighetene.

Garasjelaget
Her kontakter du Ove Dankert på telefon : 
913 10 992

For leverandører
Vår leveranseadresse er:
Lyshovden Borettslag
Ortuflaten 67
5143 Fyllingsdalen Vår fakturaadresse for epost-faktura er:
Fakturamottak@bob.no. Vår fakturaadresse for papirfaktura er:
Lyshovden Borettslag Org nr 950358580
Postboks 2715. 7439 Trondheim

Kabel-TV og internett
Lyshovden borettslag har felles Komplettavtale med Telenor om leveranse av tv- og internett (fiber). Avtalen betales via andelseiers månedlig felleskostnad. Det understrekes at Telenor kun er ansvarlig for fiberledning frem til boksen, selve boksen og dekoder. Alle øvrige ekstrainstallasjoner som beboer selv har installert, må beboer selv besørge. Dette være seg trådløs router, ekstra ledninger for tilgang i andre rom etc. 

Alle klager på Telenors tjenester må tas av beboer direkte til Telenor  Kundeservice på telefon 06090. Dette slik at klagene blir registrert i  Telenor sitt kundesystem. Antall registrerte klager hos Telenor er viktig når styret tar opp problemstillinger med Telenor på vegne av borettslaget. 

Fellesvaskeri
Vi har totalt 20 fellesvaskeri beliggende i kjelleren i alle blokkene i borettslaget. Her finner du både vaskemaskiner og tørketromler som kan benyttes mandag – lørdag kl.08.00 – 22.00, stengt søndag. Vi benytter i dag Electroluxkort, som fås kjøpt, og fylt, på styrekontoret i åpningstidene, og på Rema 1000 Knutsen kvartalet innenfor butikkens åpningstider. Ved feil på maskinene, ta kontakt med vaktmestertjenesten. Ved feil på kortet kan dette ordnes på styrekontoret i åpningstiden.  Av hensyn til helse, miljø og sikkerhet skal hver beboer forlate vaskeriet rent og ryddig. 

Varmtvann og varme
Lyshovden borettslag er sammen med Smiberget og Ortuvann borettslag eier av Fyrsentralen SOL, som leverer varmtvann og varme. Dette skjer via undersentraler i borettslagene til de enkelte leilighetene. 

Man må ikke lufte radiatorer selv da dette kan føre til lekkasje. Kontakt vaktmester. 

Ved skade kan man bli erstatningsansvarlig. 

Strøm
Fra 2017 kan hver enhet velge strømleverandør fritt.

Boss hus og avfallshåndtering
Borettslaget har 13 boss hus som er bygget utenfor blokkene. Her blir bosset tømt hver mandag og torsdag (egne rutiner ved høytider). I forhold til daglig drift og vedlikehold byr bosshusene ofte på utfordringer. For at bosshusene skal fungere på en optimal måte er det viktig at beboerne er flink til å legge bosset oppi containerne, samt at man er flink å kildesortere. I tillegg er det viktig at barna i borettslaget ikke klatrer på takene. Dette i forhold til både sikkerhet og vedlikehold.  Borettslaget har p.t. ett returpunkt for glass og metall. Dette er lokalisert ved vaktmesterkontoret i OF67. I tillegg har vi papircontainere utplassert utenfor OF44, OF59-61, OF69, på Festplassen (OF77) og ved Ball Bingen (OF91), plastcontainer ved siden av OF70, samt muligheter for matavfallssortering i alle boss hus. Viktig at plastposer ikke medfølger i matavfallssorteringen. 

Fremleie
Info om reglementet knyttet til fremleie kommer. 

Vedlikeholdsansvar
I borettslaget har styret vedlikeholdsansvar for alle uteområder og for fellesarealene i blokkene. I leilighetene og for rørene er det delt ansvar. På siden for Skjema finner du et bilde som heter “hvem har vedlikeholdsansvar i leilighetene?”. Dette viser fordelingen av ansvar. 

Oppussing
Leilighetene i Lyshovden borettslag er fra 60-tallet, og begynner å trenge noen oppdateringer. Hvis man skal pusse opp badet er det viktig å merke seg at man må sende inn en “Våtromsattest/egenerklæring ved oppussing av våtrom”. Denne finner du på siden for Skjema  Hvis du skal bytte sluk kan du få refusjon av styret på opp til kr 3.500,-. For å få det må du levere inn et slukrefusjonsskjema. Dette får du av sekretæren på kontoret. Merk også at vaktmester må godkjenne komme på befaring for å godkjenne sluken. Ta kontakt med vaktmester for mer informasjon om dette. Hvis du ønsker å male oppgangen din, betaler borettslaget malingen. Denne får du hos vaktmester. I tillegg kan du få dugnadsbetalt for inntil 900 kroner per andel (150 kr timen = 6 timer) for denne type arbeid. Ta kontakt med kontoret for å få tak i timelister. Badene i borettslaget skal total rehabiliteres i regi av borettslaget, oppstart i jan/feb 2023, forventet ferdigstilling ila 3. kvartal 2024,

Oppbevaring av propan til grill
Flere av oss har gassgriller og vi ønsker derfor å informere våre beboere om dette temaet. Forskrift om brannfarlig vare regulerer hvordan vi håndterer gassen, og det er derfor viktig at beboerne kjenner til denne.  Om vinteren har de fleste av oss pakket vekk grillen for sesongen, og tenker gjerne ikke så mye over hvordan man oppbevarer propanbeholderen. Gassen skal ikke plasseres i kjelleren, da dette ikke er tillatt og kan være meget brannfarlig. Det er tillatt å lagre 55 liter brannfarlig gass i boenhet, men gassen skal da lagres utendørs i et godt ventilert skap og i tillegg være merket med brannfarlig vare. Når det gjelder garasjene, gjelder også regelen om 55 liter brannfarlig gass; men da i forhold til hele garasjerekken – altså totalt 55 liter gass pr. garasjerekke. De av beboerne som lagrer propan i garasjen skal merke dette utvendig på garasjeporten, og det skal også være slukkeutstyr tilgjengelig. Merking på utsiden gjør det lettere å regulere mengden gass som lagres totalt i garasjerekken. 

Postkontor og nærmeste utleveringssted for Tollpost Globe (MyPack)
Nærmeste postkontor for Lyshovden brl. er Post i butikk på Rema 1000 Knutsenkvartalet. Åpningstid: mandag – fredag kl.07:00-23:00 og lørdag 08:00-2100.

Nærmeste utleveringssted for Tollpost Globe, MyPack, PostNord er Bunnpris Smiberget. Åpningstid: mandag – lørdag kl.09:00-22:00.

I tillegg har vi posten sine postbokser i borettslaget, disse er tilgjengelig 24/7 og er gratis å benytte.