Ved spørsmål om regler for parkering, oppmerking eller bøter, ta kontakt med vårt parkeringsselskap VestPark, Tlf 94 28 05 14, epost post@vestpark.no. Ved spørsmål vedrørende utsteding av parkeringstillatelser, ta kontakt med styrets parkeringsansvarlig på epost kontor@lyshovden.no eller på telefon via sentralbordet (se nummer øverst på siden). Parkeringsspørsmål kan også tas opp med sekretær i de kontortider som er oppgitt over.  Lyshovden Borettslag praktiserer soneparkering (sone 1-6), og vårt parkeringsselskap VestPark holder kontroll med parkeringen i borettslaget.

Soneparkering for beboere

Lyshovden Borettslag praktiserer soneparkering (sone 1-6), og vårt parkeringsselskap VestPark holder kontroll med parkeringen i borettslaget.

For å parkere i sonene kreves gyldig parkeringsoblat. Oblatet er gyldig kun for bilen og sonen den er utstedt til. Oblater koster 600,- kroner pr år (50,- kroner pr måned) og kan kjøpes på kontoret i åpningstiden. Ta med vognkort og andelsnummer når du skal kjøpe. Ved årsskiftet vil eksisterende oblateiere få parkeringsavgiften som en del av felleskostnadene i januar.

Beboere som flytter i løpet av året er selv ansvarlige for å kontakte kontoret ved borettslaget for refusjon av parkeringspenger for det resterende året.

Dersom den aktuelle sonen er full, kan man parkere på en annen sone, men man plikter da å ta kontakt med parkeringsselskapet før man parkerer på den aktuelle plassen. Se “Kontakt og åpningstider” for mer informasjon.

Parkerer du som beboer på gjesteparkeringen, må du løse billett for å stå der på lik linje med gjester, også om du har oblat for sone 4.

Motorkjøretøy som er feilparkert i henhold til gjeldende regler, merking og skilting, risikerer bot og eventuell borttauing, uten varsel og for eiers regning. 

Gjesteparkering

Gjesteparkering i Lyshovden borettslag finnes ved siden av sone 1,4 og 6. Her bruker man app fra Easypark.  http://easypark.no/. Lyshovden Borettslag har kode 3913. 

De som parkerer på gjesteparkeringen må ha parkeringsbillett synlig i frontruten uavhengig av når på døgnet, og hvor lenge, de skal stå parkert. Det er gratis fra 0900 til 0200. Fra 0201 til 0859 er det 7,- i timen. Styret oppfordrer alle beboere til å informere sine gjester om den nye ordningen. Bøter gitt for manglende betalt parkeringsavgift eller ikke synlig billett vil ikke bli refundert.

Man kan ikke lenger stå parkert på sone om der er fult på gjesteparering. Da må man stille seg på en av de andre gjesteparkerings plassene. 

Motorkjøretøy som er feilparkert i henhold til gjeldende regler, merking og skilting, risikerer bot og eventuell borttauing, uten varsel og for eiers regning.

 

Midlertidig parkeringsbevis

Har du f.eks. lånebil i forbindelse med reparasjon av egen bil, eller skal benytte en bil ifm flytting bruker du det oblatet du har i den registrerte bilen. Det står ikke lengre reg nr på kortene.  Har beboere gjester i opp til 14 dager kan de få midlertidig parkeringsbevis.

Henvend deg til styrekontoret, eller send en mail kontor@lyshovden.no for å få utstedt midlertidig parkeringsdispensasjon eller andre spørsmål vedr parkering.  Eposten må inneholde følgende informasjon:

  • Navn på andelseier
  • Adresse i OF
  • Registreringsnummer på bilen
  • Periode for dispensasjonen
  • Ønsket parkeringssone
  • Begrunnelse for dispensasjonsbehovet

Dette går nå digitalt og du vil motta svar på mail når dette er ok. Viktig å påpeke at vi må ha dette inn minst 2 virkedager før du trenger den. 

Løsningen kan kun benyttes av de som allerede betaler for en bil, og som midlertidig har en
annen bil som erstatning for sin egen.