Valgkomite

Valgkomitéen sin oppgave er å innstille kandidater til styret og utvalgene til generalforsamling.

Valgkomitéen ønsker å høre fra beboere som kan tenke seg å stille som kandidat til styreverv eller til utvalgene i borettslaget. Valgkomitéen har ikke kjennskap til alle som bor i laget, og ønsker derfor kontakt med interesserte personer. Om du ønsker å bidra til det beste for felleskapet i borettslaget, ønsker valgkomitéen å høre fra deg.

Vi vil også i samme anledning oppmuntre alle beboerne til å delta på generalforsamlingene og bruker sin stemmerett.

Valgkomiteen består av medlemmene:

 • Sissel Jansen
 • Helge Sanden
 • Robert Johnsen

Miljøutvalget

Lyshovden borettslag har i dag to aktive utvalg – miljøutvalget og dugnadsutvalget. Miljøutvalgets oppgave er å planlegge og iverksette trivselstiltak i borettslaget – spesielt sosiale aktiviteter. Her skal det tilrettelegges for aktiviteter for barn, ungdom, voksne og seniorer. 

Miljøutvalgets oppgave er å planlegge og iverksette trivselstiltak i borettslaget – spesielt sosiale aktiviteter. Her skal det tilrettelegges for aktiviteter for barn, ungdom, voksne og seniorer.

Miljøutvalget er til for beboerne og ønsker veldig gjerne innspill på hvilke aktiviteter det er behov for. Er det behov for seniorkafé på dagtid? Strikkekveld? Reball for ungdom? Eller har du andre gode idéer? Send oss en e-post på miljoutvalget@lyshovden.no.

Miljøutvalget består av medlemmene:

 • Anita Fredriksen (leder)
 • Jilliann Gundersen
 • Ågoth Veum
 • Tone-Mette Tveit
 • Unni Flølo
 • Benedikte Lekve
 • Tonje Ringkjøb Seljenes

Dugnadsutvalget

Dugnadsutvalgets hovedoppgave er å arrangere vårdugnaden, samt å sette i gang øvrige dugnadstiltak ved behov. Årlig gjennomføres vårdugnaden over fire ettermiddager i april-mai. 

Dugnadsutvalget består av medlemmene:

 • Tone-Mette Tveit 
 • Benedikte Lekve
 • Daniel Andre Kraakenes

Foto: Raymond Steffensen

Styret

Navn Stilling
Raymond Steffensen Styreleder
Tone Nerem Styremedlem
Lisbeth Simmenes Sekretær
Simon Matthiesen Styremedlem
Stian Solvold Styremedlem
Tonje Ringkjøp Seljenes Styremedlem
Lasse Amundsen Styremedlem
Stian Horn Styremedlem